Św. Korono – módl się za nami

Św. Korona – męczennica ze Wschodu jest patronką przed epidemiami. W czasie pandemii koronawirusa warto przypomnieć tę postać. Korona miała się urodzić na ziemiach dzisiejszego Egiptu lub Syrii ok. 160 roku.

„Modlitwy o cud”, której autorem jest ks. Peter Rookey: „Panie Jezu, staję przed Tobą, taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę: przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, święta Korono, patronko chorych na choroby wirusowe, wszyscy aniołowie i święci, proszę, przyjdźcie mi ku pomocy”.

80 rocznica męczeńskiej śmierci o. Ludwika Mzyka – WERBISTY

20 lutego minęła 80 rocznica męczeńskiej śmierci bł. o. Ludwika Mzyka w Forcie VII w Poznaniu. Z tej okazji w niedziele, 23 lutego, po Mszy św. dziękczynną za jego życie, powołanie i świadectwo wiary, około 12:00 udajemy się autobusem na miejsce kaźni do Fortu VII, by zapalić znicze, złożyć kwiaty i pomodlić się o pokój i o Boże miłosierdzie. Jak co roku zapraszamy do wspólnej modlitwy i podróży po naszej trudnej historii.  

MISYJNE – SZKOLNE REKOLEKCJE

Ochrzczeni? A więc posłani!

W  ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Domu Misyjnym Świętego Stanisława Kostki w Chludowie odbyły się szkolne rekolekcje misyjne. Inicjatywa zrodziła się na kanwie zaproszenia skierowanego przez papieża Franciszka do całego Kościoła, aby ożywić w każdym ochrzczonym świadomość misyjną.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Chludowie im. o. Mariana  Żelazka, podzieleni na grupy według wieku,  przez cały tydzień od 14 do 18 października spotykali się z misjonarzami werbistami  (Zgromadzenie Słowa Bożego) m.in. z o. Franciszkiem Laką SVD z Indonezji, z o. Firminem Azalekorem SVD z Togo, z o. Andrzejem Borkiem SVD, pracującym w Kongo oraz z o. Krzysztofem Kołodyńskim SVD, który był na misjach na Madagaskarze. Także osoby świecki dzieliły się swoim zapałem misyjnym, wiarą, wiedzą i talentami. Z uczniami spotkał sił Jacek Kaczmarski, autor internetowej strony biblijni.pl, Piotr Michoń przedstawił sposoby autentycznej  pomocy ludziom potrzebującym, Monika Samolej z entuzjazmem opowiadała o swojej misyjnej pracy w Etiopii, a Agata Klementowicz przygotowała oprawę muzyczną całego wydarzenia. Nad przebiegiem tych spotkań czuwały katechetki – Karolina Rewers i s. Rafaella – oraz inni nauczyciele szkoły w Chludowie.

Każdy dzień rekolekcji rozpoczynał o. Ryszard Hoppe, proboszcz chludowskiej parafii katechezą o Sakramencie Chrztu św., a po nim osoby świeckie i misjonarze opowiadali, jak oni sami wypełniają tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani” w swoim codziennym życiu. Na koniec była Eucharystia, podczas której uczestnicy zajęć powierzali dobremu Bogu wszystkich misjonarzy, misjonarki i świeckich pracujących na misjach oraz prosili, by wszyscy ludzie poznali, miłowali i smakowali dobroć Trójjedynego Boga.

Zarówno dla organizatorów, jak i uczestników, rekolekcje te były ciekawym i ubogacającym  przeżyciem.

s. Rafaella SSpS

Co miesiąc Chludowo będzie się modlić w intencji beatyfikacji o. Mariana Żelazka


Na pamiątkę daty narodzin i śmierci o. Mariana Żelazka, misjonarza trędowatych przez blisko 50 lat pracującego w Indiach, 30 dnia każdego miesiąca księża werbiści z Chludowa będą się modlić o beatyfikację tego Sługi Bożego. 30 maja 2019 r. została odprawiona pierwsza Msza św., którą koncelebrowało w chludowskim kościele parafialnym 6 kapłanów z Domu Misyjnego im. Stanisława Kostki. Dołączył do nich także o. Henryk Kałuża SVD z Nysy, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Mariana Żelazka, odpowiedzialny za przygotowanie polskiej części procedury procesowej.
– Zapraszamy do modlitwy wszystkich, którym jest bliska osoba i dzieło O. Mariana – powiedział o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie, inicjator tych Mszy św. – A wiemy, że ma on wiernych przyjaciół nie tylko w Chludowie, gdzie zna i pamięta go naprawdę wielu mieszkańców, ale także w jego rodzinnym Palędziu, w którym od 2008 r. prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Ma ono na swoim koncie sporo zrealizowanych przedsięwzięć oraz zebrało pokaźne archiwum pamiątek po o. Żelazku i z nim związanych. Ufamy, że na nasze Msze św. dotrą także mieszkańcy Skórzewa, gdzie o. Marian został ochrzczony.
W tej pierwszej ze Mszy św. odprawionych w Chludowie oprócz licznie przybyłych parafian uczestniczyli także tegoroczni nowicjusze werbistowscy i siostry misyjne, należące do tej samej Rodziny Arnoldowej. Ważnym elementem wzbogacającym liturgię był wizerunek o. Mariana, którego portret stanął przed ołtarzem.
– Inicjatywa misjonarzy z Chludowa wpisuje się w działania szerzące opinię świętości Sługi Bożego ojca Mariana Żelazka – ocenił o. Henryk Kałuża, który przygotował już stosowne poświadczenie tego faktu, podpisane przez proboszcza o. Ryszarda Hoppe SVD oraz o. Jana Wróblewskiego.
Trzeba jednak zaznaczyć, że przedsięwzięcie rodem z Chludowa nie jest pierwsze, choć obecnie jedyne realizowane z taką (comiesięczną) częstotliwością. W parafii w Dąbrówce, która obejmuje swym zasięgiem Palędzie, od kilku lat wierni modlą się w intencji beatyfikacji swego krajana i w okolicach rocznicy jego urodzin czy śmierci odprawiana jest Msza św., sprawowana właśnie przez chludowskich werbistów. Po niej wierni udają się przed pamiątkowy głaz, poświęcony o. Żelazkowi, który został postawiony w środku Palędzia staraniem działaczy Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Tu modlą się, zapalają znicze i składają kwiaty. Tak było również w tym roku pod koniec stycznia (rocznica urodzin o. Mariana) oraz kwietnia – w pierwszej ze Mszy św. uczestniczył o. Henryk Kałuża, a drugą celebrował o. Jan Wróblewski. Uroczystości w Dąbrówce mają i tę dodatkową zaletę, że zawsze po nich przyjaciół o. Mariana zapraszają do siebie Maria i Julian Popowscy, których dom stał się nieformalnym centrum pamięci o o. Żelazku. Podczas tego ostatniego spotkania Aldona Muszak, koordynatorka palędzkiego Towarzystwa poinformowała o planach utworzenia grupy, która od września także będzie regularnie modliła się o beatyfikację o. Mariana.
Przypomnijmy, 11 lutego ubiegłego roku abp John Barwa SVD, z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar ogłosił w Puri w Indiach oficjalne rozpoczęcie na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka (1918-2006), misjonarza werbisty z Poznania, jednego z filarów misji w świecie. W ubiegłym roku, na 100-lecie jego urodzin odbyła się w Poznaniu z udziałem metropolity poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski sesja naukowa poświęcona osobie i dziełom o. Mariana. Natomiast od jesieni na terenie posiadłości werbistów w Chludowie trwa budowa muzeum im. o. Mariana Żelazka, które zostanie otwarte we wrześniu tego roku.
O. Marian Żelazek, człowiek, który w czasie II Wojny Światowej przeżył 5 lat piekła w obozach w Dachau i Gusen, od dawna stanowi symbol dialogu ludzi różnych kultur i wyznań. Nie dziwi więc, że w 2002 r. został zgłoszony jako oficjalny kandydat Polski do Pokojowej Nagrody Nobla. Przez Sejm RP został uznany za wzór Polaka przełamującego bariery w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu. W 2003 r. otrzymał Medal im. Karola Marcinkowskiego za zasługi w niesieniu pomocy trędowatym, a w 2005 r. – Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania. To ledwie kilka z kilkudziesięciu tytułów, medali i honorów, jakimi był odznaczony ten skromny Sługa Boży. Powstały też o nim filmy i książki, a 8 czerwca tego roku werbiści uruchomią stroną internetową jemu poświęconą pod nazwą „Sługa Boży o. Marian Żelazek. Człowiek dialogu i patron godności życia”.

Anna Kot
Fot. Filip Smoliński

Parafiada 2019

29 CZERWCA W CHLUDOWIE ZACZYNA SIĘ PARAFIADA KRÓLOWEJ POKOJU

Już (prawie) wszystko wiadomo –w sobotę 29 czerwca zaczyna się kolejna, już XV Parafiada Królowej Pokoju w Chludowie. Tym razem po hasłem „Jeden duch, wiele serc”. A ponieważ to jubileuszowa edycja, wydarzeń będzie co niemiara, choć organizatorzy nie od razu je zdradzają. Wszystko co, chcielibyście o niej wiedzieć – kiedy i jakie dyscypliny będą rozgrywane, jak i u kogo się zapisać – znajdziecie niżej. Zachęcamy jednakowo gorąco do modlitwy w intencji parafiady i jej uczestników, udziału i kibicowania zawodnikom. Rezerwujcie czas od końca czerwca do połowy lipca. Sami już dobrze wiecie, że warto. A kto nie wie, szybko się przekona.

JEDEN DUCH I WIELE SERC

XV PARAFIADA KRÓLOWEJ POKOJU CHLUDOWO 2019
29.06 – 14.07. 2019

ROZPOCZĘCIE – SOBOTA 29 CZERWCA

godz. 18.15 MSZA ŚWIĘTA – kościół parafialny i poświęcenie boiska

OTWARCIE WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ XV PARAFIADY

godz. 19.15 MECZ OTWARCIA – boisko parafialne

PORZĄDEK DYSCYPLIN

TURNIEJ GRY W TYSIĄCA – NIEDZIELA 30 CZERWCA
godz. 14.00 – salka parafialna, zapisy Piotr Puziak 603378381

BADMINTON PARAMI – ŚRODA 03 LIPCA zapisy …
godz. 16.00 – sala gimnastyczna szkoła w Chludowie

BULE – SOBOTA 06 LIPCA 
godz. 10.00 – boisko parafialne, zapisy M. Wroński, I. Warzybok

STRZELANIE Z WIATRÓWKI – SOBOTA 06 LIPCA 
godz. 15.00 przy OSP, zapisy i organizacja Piotr Puziak

BIEGI I NORDIC WALKING – NIEDZIELA 07 LIPCA 
godz. 15.30 – zapisy 16.00 rozpoczęcie boisko parafialne
grochówka – kulinaria

TENIS STOŁOWY – SOLO – ŚRODA 10 LIPCA zapisy …
godz. 16.00 sala gimnastyczna szkoła w Chludowie

WĘDKARSTWO – CZWARTEK 11 LIPCA 
godz. 17.00 staw u p. K. Wojtyny ul. Dworcowa 11, zapisy Sławek Bielawowski

PIŁKA NOŻNA – boisko parafialne –
do lat 15
ŚRODA 03. LIPCA godz. 11.00 (do uzgodnienia) – Przemek Hącia
ŚRODA 10 LIPCA godz. 11.00 (do uzgodnienia) – Darek Balcerek

FINAŁ NIEDZIELA 14 LIPCA godz. 15.30 (lub do uzgodnienia)

powyżej lat 15
ŚRODY, SOBOTA, NIEDZIELE godz. 18.00 – 20.00
Zapisy Michał Balcerek, sędzia Adam Szczodrzyński

PIŁKA SIATKOWA RODZINNA – boisko szkolne/sala gimnastyczna
WTOREK – 02 LIPCA, CZWARTEK – 04 LIPCA, WTOREK – 09 LIPCA 
od godz. 18.00
zapisy Mikołaj Bączkowski, sędzia Justyna Gralak

KOSZYKÓWKA – PONIEDZIAŁEK 08 LIPCA 
godz. 16.00 boisko szkolne
drużyny 3 osobowe mieszane powyżej 15 lat
zapisy i sędziowanie: Arnold Dybała

FESTYN – 13 LIPCA godz. 16.00 Rynek Chludowo

Wręczenie nagród, występy zespołów Mazelonka, Chludowianie,
Konkurs Piosenki Dziecięcej i jak zawsze smaczny bufet, gry i atrakcje przygotowane przez CENTRUM WOLONTARIATU GMINA SUCHY LAS I OSP Dar Serca i Zabawa. Odwiedzą nas goście z krajów misyjnych !

ZAKOŃCZENIE PARAFIADY NIEDZIELA 14 LIPCA

godz. 11.00 MSZA DZIĘKCZYNNA w intencji sponsorów i organizatorów
godz. 17.00 FINAŁY PIŁKI NOŻNEJ

WIELKI POST 2019 – CHLUDOWSKA POKUTA

Żyjemy w czasach bezkompromisowej wojny. Na naszych oczach ścierają się ze sobą cywilizacja śmierci z cywilizacja życia. Jeśli nie staniemy zdecydowanie po stronie wiary i życia, za chwilę przyjdzie nam żyć w przerażających realiach „Świata bez Boga”. Pokuta to potężne narzędzie walki ze złem. Pokuta jest kluczem do Bożego Miłosierdzia. Ona może odwrócić bieg historii każdego z nas, naszych rodzin, parafii i całej Polski.

STACJE PASYJNE I WIELKA POKUTA W CHLUDOWIE

15 MARCA 2019 – STACJA PASYJNA

„Przebłaganie za grzechy pedofilii, molestowania i przemocy psychicznej, fizycznej i finansowej”

18:15 – Msza święta

19:15 – Droga krzyżowa w intencji wynagradzającej za grzechy pedofilii, molestowania i przemocy

20:00 – 21:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec; Apel Jasnogórski

WIELKA POKUTA W CHLUDOWIE  22-23 MARCA 2019 r.

Piątek 22.03

18:15 – Msza św. przebłagalna za grzechy przeciwko Sakramentowi Małżeństwa i rodzinie w naszej parafii

19:00 – Droga Krzyżowa ulicami Chludowa

21:00 – Apel Jasnogórski

21:15- 23:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota 23.03

24:00 – Msza św. przebłagalna za grzechy przeciwko Sakramentowi Małżeństwa i rodzinie w naszej parafii.

01:00 – 06:00 Adoracja Najśw. Sakramentu

06:00 – Godzinki. Msza przebłagalna za grzechy aborcji oraz za niewierzących i obojętnych katolików naszej parafii

07:00 – 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

13:00 – Gorzkie Żale ( trzy części )

14:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

15:00 – Koronka + Litania do Miłosierdzia Bożego

16:00 – Msza św. w intencji małżeństw naszej parafii

17:00 – Nabożeństwo końcowe: Akt uwielbienia Ojca Przedwiecznego;

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia; Suplikacje; Te Deum; Błogosławieństwo

5 KWIETNIA – STACJA PASYJNA

„Przebłaganie za grzechy aborcji”

18:15 – Msza święta

19:15 – Droga krzyżowa w intencji wynagradzającej za grzechy aborcji

20:00 – 24:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec; Apel Jasnogórski

24.00 – Msza święta w intencji małżeństwach i rodzinach naszej parafii

Międzynarodowy tydzień małżeństwa 7-14 lutego 2019 roku w Chludowie

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA

7-14 LUTEGO 2019 ROKU W CHLUDOWIE

Kilka razy mówiłem tutaj, na placu św. Piotra, że życiu małżeńskiemu pomagają trzy słowa. Nie wiem, czy pamiętacie te trzy słowa, które zawsze należy wypowiadać, które powinny być w domu: czy mogę?, dziękuję, przepraszam. Są to trzy magiczne słowa!

Papież Franciszek audiencja generalna, luty 2014

7 lutego czwartek godz. 18.15
kościół parafialny, ul. Kościelna 5

Msza święta w intencji małżeństw naszej parafii. Różaniec w intencji polskich małżeństw

9-10 lutego sobota-niedziela
kościół parafialny, ul. Kościelna 5

Podczas Mszy świętych (sobota – g. 18.15, niedziela – g 8, 9:30 i 11) o budowaniu i rozwijaniu relacji małżeńskiej opowiedzą Katarzyna i. Mirosław Majorowie z Szamotuł (Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny)


10 lutego niedziela
klasztor misjonarzy werbistów, ul. Kościelna 15

godz. 17 – Randka małżeńska – warsztaty dla małżeństw
Prowadzenie Katarzyna i Mirosław Majorowie


13 lutego środa
kościół parafialny, ul. Kościelna 5

18.15 – Msza święta w intencji małżeństw z kazaniem oraz z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
Po Mszy świętej indywidualne błogosławieństwo małżonków Najświętszym Sakramentem
19.15 – godzinna cicha adoracja Najświętszego Sakramentu


W dniach 7 – 13 lutego 2019 roku restauracja „Ogród Przysmaków” w Chludowie zaprasza wszystkich małżonków chludowskiej parafii na kolację/obiad z 30-procentowym rabatem.
Warunkiem otrzymania rabatu jest pokazanie własnej ślubnej fotografii (rabat nie przysługuje dzieciom, zaproszonym gościom i nie obejmuje napojów alkoholowych)

„Umrzeć z nadziei” – Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy

Morze Śródziemne czy piaski Sahary ciągle stają się grobem dla tysięcy uchodźców. Od czerwca 2017 roku do dziś na różnych szlakach prowadzących do Europy zginęło 3268 osób. Wspólnota Świętego Idziego zaprasza na modlitwę w ich intencji.

Już po raz czwarty pierwsze dni października są czasem wspólnej modlitwy w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy. W czasie nabożeństw „Umrzeć z nadziei” wymieniane będą imiona i krótkie historie osób, które w ostatnich miesiącach straciły życie podczas prób wydostania się z miejsc ogarniętych wojną i przemocą, tak jak 31-letnia Nigeryjka Beauty, która zmarła w czasie porodu z powodu braku opieki medycznej w drodze do Francji.

„Jako chrześcijanie nie możemy odwracać głowy i ulegać zrezygnowaniu. Musimy działać i musimy się modlić, ze śmiałością i cierpliwością. Wierząc, że modlitwa jest budowaniem mostów” – czytamy w zaproszeniu na liturgię.

Zapraszamy do udziału w tej modlitwie w naszym parafialnym kościele w Chludowie. Będziemy to czynić w niedzielę 14 października, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.  Odpowiedzmy na to zaproszenie udziałem we wspólnej modlitwie pamiętając, że modlitwa pomaga pokonać lęk i strach, daje nadzieję i pozwala dostrzec w słabym, potrzebującym człowieku Chrystusa.