Św. Korono – módl się za nami

Św. Korona – męczennica ze Wschodu jest patronką przed epidemiami. W czasie pandemii koronawirusa warto przypomnieć tę postać. Korona miała się urodzić na ziemiach dzisiejszego Egiptu lub Syrii ok. 160 roku.

„Modlitwy o cud”, której autorem jest ks. Peter Rookey: „Panie Jezu, staję przed Tobą, taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę: przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, święta Korono, patronko chorych na choroby wirusowe, wszyscy aniołowie i święci, proszę, przyjdźcie mi ku pomocy”.

80 rocznica męczeńskiej śmierci o. Ludwika Mzyka – WERBISTY

20 lutego minęła 80 rocznica męczeńskiej śmierci bł. o. Ludwika Mzyka w Forcie VII w Poznaniu. Z tej okazji w niedziele, 23 lutego, po Mszy św. dziękczynną za jego życie, powołanie i świadectwo wiary, około 12:00 udajemy się autobusem na miejsce kaźni do Fortu VII, by zapalić znicze, złożyć kwiaty i pomodlić się o pokój i o Boże miłosierdzie. Jak co roku zapraszamy do wspólnej modlitwy i podróży po naszej trudnej historii.  

Co miesiąc Chludowo będzie się modlić w intencji beatyfikacji o. Mariana Żelazka


Na pamiątkę daty narodzin i śmierci o. Mariana Żelazka, misjonarza trędowatych przez blisko 50 lat pracującego w Indiach, 30 dnia każdego miesiąca księża werbiści z Chludowa będą się modlić o beatyfikację tego Sługi Bożego. 30 maja 2019 r. została odprawiona pierwsza Msza św., którą koncelebrowało w chludowskim kościele parafialnym 6 kapłanów z Domu Misyjnego im. Stanisława Kostki. Dołączył do nich także o. Henryk Kałuża SVD z Nysy, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Mariana Żelazka, odpowiedzialny za przygotowanie polskiej części procedury procesowej.
– Zapraszamy do modlitwy wszystkich, którym jest bliska osoba i dzieło O. Mariana – powiedział o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie, inicjator tych Mszy św. – A wiemy, że ma on wiernych przyjaciół nie tylko w Chludowie, gdzie zna i pamięta go naprawdę wielu mieszkańców, ale także w jego rodzinnym Palędziu, w którym od 2008 r. prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Ma ono na swoim koncie sporo zrealizowanych przedsięwzięć oraz zebrało pokaźne archiwum pamiątek po o. Żelazku i z nim związanych. Ufamy, że na nasze Msze św. dotrą także mieszkańcy Skórzewa, gdzie o. Marian został ochrzczony.
W tej pierwszej ze Mszy św. odprawionych w Chludowie oprócz licznie przybyłych parafian uczestniczyli także tegoroczni nowicjusze werbistowscy i siostry misyjne, należące do tej samej Rodziny Arnoldowej. Ważnym elementem wzbogacającym liturgię był wizerunek o. Mariana, którego portret stanął przed ołtarzem.
– Inicjatywa misjonarzy z Chludowa wpisuje się w działania szerzące opinię świętości Sługi Bożego ojca Mariana Żelazka – ocenił o. Henryk Kałuża, który przygotował już stosowne poświadczenie tego faktu, podpisane przez proboszcza o. Ryszarda Hoppe SVD oraz o. Jana Wróblewskiego.
Trzeba jednak zaznaczyć, że przedsięwzięcie rodem z Chludowa nie jest pierwsze, choć obecnie jedyne realizowane z taką (comiesięczną) częstotliwością. W parafii w Dąbrówce, która obejmuje swym zasięgiem Palędzie, od kilku lat wierni modlą się w intencji beatyfikacji swego krajana i w okolicach rocznicy jego urodzin czy śmierci odprawiana jest Msza św., sprawowana właśnie przez chludowskich werbistów. Po niej wierni udają się przed pamiątkowy głaz, poświęcony o. Żelazkowi, który został postawiony w środku Palędzia staraniem działaczy Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka. Tu modlą się, zapalają znicze i składają kwiaty. Tak było również w tym roku pod koniec stycznia (rocznica urodzin o. Mariana) oraz kwietnia – w pierwszej ze Mszy św. uczestniczył o. Henryk Kałuża, a drugą celebrował o. Jan Wróblewski. Uroczystości w Dąbrówce mają i tę dodatkową zaletę, że zawsze po nich przyjaciół o. Mariana zapraszają do siebie Maria i Julian Popowscy, których dom stał się nieformalnym centrum pamięci o o. Żelazku. Podczas tego ostatniego spotkania Aldona Muszak, koordynatorka palędzkiego Towarzystwa poinformowała o planach utworzenia grupy, która od września także będzie regularnie modliła się o beatyfikację o. Mariana.
Przypomnijmy, 11 lutego ubiegłego roku abp John Barwa SVD, z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar ogłosił w Puri w Indiach oficjalne rozpoczęcie na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka (1918-2006), misjonarza werbisty z Poznania, jednego z filarów misji w świecie. W ubiegłym roku, na 100-lecie jego urodzin odbyła się w Poznaniu z udziałem metropolity poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski sesja naukowa poświęcona osobie i dziełom o. Mariana. Natomiast od jesieni na terenie posiadłości werbistów w Chludowie trwa budowa muzeum im. o. Mariana Żelazka, które zostanie otwarte we wrześniu tego roku.
O. Marian Żelazek, człowiek, który w czasie II Wojny Światowej przeżył 5 lat piekła w obozach w Dachau i Gusen, od dawna stanowi symbol dialogu ludzi różnych kultur i wyznań. Nie dziwi więc, że w 2002 r. został zgłoszony jako oficjalny kandydat Polski do Pokojowej Nagrody Nobla. Przez Sejm RP został uznany za wzór Polaka przełamującego bariery w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu. W 2003 r. otrzymał Medal im. Karola Marcinkowskiego za zasługi w niesieniu pomocy trędowatym, a w 2005 r. – Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania. To ledwie kilka z kilkudziesięciu tytułów, medali i honorów, jakimi był odznaczony ten skromny Sługa Boży. Powstały też o nim filmy i książki, a 8 czerwca tego roku werbiści uruchomią stroną internetową jemu poświęconą pod nazwą „Sługa Boży o. Marian Żelazek. Człowiek dialogu i patron godności życia”.

Anna Kot
Fot. Filip Smoliński