Sakrament Eucharystii

Jest to Ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Kiedy?

 • W dni powszednie: 
  18:15.
 • W niedziele: 
  8:00
  9:30 (msza św. z udziałem dzieci)
  11:00 (suma parafialna)
 • W dni pracy:
  10:00
  18:15
 • Sakrament pojednania 15 min. przed każdą mszą świętą

Msze święte sprawujemy w następujących intencjach:

Kapłan odprawia jedną Mszę w danej intencji w uzgodnionym terminie. Intencje mszalne możemy zarezerwować w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Można to uczynić wchodząc na ten link: Kontakt z parafią