INTENCJE MSZALNE

17-24.09.2023

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17. 09. 2023

0800  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Józefa w 75 rocznicę urodzin

0930  1) Za ++ Stanisławę i Stanisława Tyma, ++ Stanisławę i Mariana Piwek,   ++ z rodziny

2) O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Nikoli z okazji 12 rocznicy urodzin

1100  1) Za ++ dziadków i rodziców chrzestnych z rodz. Ewy i Darka

2) O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla  Franciszka z okazji urodzin i o łaski Boże dla całej rodziny 

CHRZEST: Konrad Kubala

PONIEDZIAŁEK  –  18.09.2023

1815  1) Za ++ Benignę i Zenona, ++ z rodz. Sydow i Kozieł

         2) O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Moniki i dla całej rodziny  

WTOREK –  19.09.2023

1815  1) Za + Andrzeja Siekluckiego w 11 r. śmierci

         2) Za + Czesławę Płatek – od córki Anny z rodziną

ŚRODA  –  20.09.2023

1815  1) O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Wandy i Sławomira, i dla całej rodziny, w 20 r. Sakr. Małżeństwa 

         2) Za + Ziemowita Kotus, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny  

CZWARTEK –  21.09.2023

1815  1) Za + Janusza Świerkowskiego z okazji urodzin

2) Za ++ rodziców Eugenię i Józefa, ++ z rodziny

PIĄTEK –  22.09.2023

1815  1) Za ++ Annę Grobelną, Marię i Jana Koziełków, ++ z rodziny

2) Za + Teresę Łuczak – od brata Jarosława z żoną

SOBOTA – 23.09.2023

1500 ŚLUB: Angelika i Dominik

1815  1) Za ++ Jana i Kazimierza Dachtera, ++ z rodziny Smolarek i Dachtera

2) Za + Benignę Krajewską w 1 r. śmierci, ++ ojca Edwarda Frąckowiaka, Celestynę Krajewską, ++ z rodz. Frąckowiaków, Strzelewiczów i Kulmińskich

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2023

0800  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia w rodzinie

0930  1) W podziękowaniu za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże bł., w kolejną rocznicę ślubu, dla Antoniny, Jerzego, córek i ich rodzin

         2) Za + Bożenę Klause w r. śmierci, ++ z rodz. Klause, Łabędź i Markockich  

1100  1) Za ++ Walerię, Antoniego i Tadeusza Celińskich, + Mariannę Rudzińską

2) Za  żyjących i zmarłych parafian

CHRZEST:  Ignacy Nosal


PONIEDZIAŁEK  –  25 września

18:15  1.  ++ ojca Bronisława w 25 r. śmierci i mamę Zofię Boniaków

 2. + Władysława Lala w 15 r. śmierci, ++ z obu stron  


WTOREK –  26 września

18:15  1. + Andrzeja Kubiś w 4 r. śmierci i za + Julię Kubiś w dniu urodzin

 2. + ojca Bronisława Klett w r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego  


ŚRODA  –  27 września

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Moniki i Zbigniewa w r. Sakr. Małżeństwa

  2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Anieli w 2 r. urodzin   


CZWARTEK –  28 września: św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

18:15  1. + Weronikę Salamon w 8 r. śmierci, ++ z rodz. Salamon i Jarosz

  2. ++ Władysława i Elżbietę Sobkowiak, Wacława i Annę Kucharskich, Felicję i Kazimierza Hącia


PIĄTEK –  29 września

18:15  1. + syna Michała w dniu imienin, + Martynę

2. O Boże bł. i opiekę patrona św. Michała dla Michała w dniu imienin  


SOBOTA – 30 września 

16:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Zdzisławy i Henryka w 55 r. Sakr. Małżeństwa

18:15  1. ++ Mariannę i Józefa Słembarskich

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Wandzi z okazji 2 r. urodzin

   3. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty


01.10. 2023 r. – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00  ++ rodziców: Mariana i Krystynę Machaj, Mieczysława i Cecylię Czosnyka, ++ rodziców chrzestnych z obu stron

09:30  1. ++ z rodziny Klause, Janiak, Siweckich i Leśniczaków

2. + babcię Benignę w r. śmierci

11:00  1. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

2. + córkę Urszulę, ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych, ++ z rodz. Chudzińskich i Nowickich  


PONIEDZIAŁEK  –  02 października

18:15  1. + Bożenę Stawską w 1 r. śmierci, + Mariana Stawskiego

2. ++ Gertrudę i Mariana Przybylskich, + Jerzego 


WTOREK –  03 października

18:15  1. + Teresę Markocką w dniu imienin

  2. O Boże bł. o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Teresy Dybały w dniu imienin i urodzin  


ŚRODA  –  04 października

18:15  1. + Franciszka Koziełek w dniu urodzin i imienin 

  2. + Tadeusza Kokos – od żony Marii


CZWARTEK –  05 października I Czwartek Miesiąca

18:15  1. ++ rodziców Antoninę i Franciszka Bartkowiaków, ++ rodzeństwo

  2. + Intencja wolna


PIĄTEK – 06  października: I Piątek Miesiąca

17:30  Adoracja, Spowiedź św.

18:15 1. O nawrócenie grzeszników

2. ++ Marię i Krzysztofa Głuszek


SOBOTA – 07  października: I Sobota Miesiąca

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00 Chorzy

16:30 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Ireny i Piotra w 40 r. Sakr. Małżeństwa

18:15  1. + Henryka Kurczewskiego w 10 r. śmierci    

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Renaty i Józefa w 53 r. Sakr. Małżeństwa


08. 10. 2023 r. – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI

08:00 ++ z rodziny Smolarków, Nowickich, Kubiaków i Szymańskich

09:30  1. + Andrzeja Cygańczyka od Józefa Czachor z rodziną

 2. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Kacpra z okazji urodzin, o łaski dla całej rodziny  

11:00  1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw.  oraz o dar zdrowia dla Wiesława z okazji 85 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski

 2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Tomasza i Alicji z okazji ich 60 r. urodzin


PONIEDZIAŁEK  –  09   października

18:15  1. + Andrzeja Janke, ++ z rodziny Janke i Kulikowskich

  2. ++ Marię, Janinę i Teofila Michalskich, ++ z rodziny  


WTOREK – 10  października

18:15  1. + Franciszkę Wolską z okazji urodzin i imienin, + Stanisława Wolskiego

 2. + Elżbietę Chudzińską – od rodziny Kołtoniak 


ŚRODA  –  11  października

18:15  1. + siostre Janinę Paluszak, ++ Teofilę i Mariana Sobczak

   2. Za + Zdzisława Jercha w 30. dzień po śmierci   


CZWARTEK – 12  października

18:15  1. ++ Anastazję i Czesława Lerczak, ++ z rodziny

 2. Wolna intencja 


PIĄTEK – 13   października: Dzień Fatimski

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wszystkich R. R. w naszej parafii

 2. ++ rodziców Teresę i Józefa Zażygalin, Krystynę i Ryszarda Kruger, ++ Romana i Zofię Frąckowiak, Janinę i Bolesława Jackowiak, Stanisławę i Jana Lembicz


SOBOTA – 14   października

16:30 O Boże bł. dla Małgorzaty i Macieja w 25 r. Sakr. Małżeństwa, oraz dla Julii w 18 r. urodzin i dla Wiktora w 24 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla syna Bartosza, dziękując za odebrane łaski

 2. ++ Krystynę i Edmunda Mieloch, ++ z rodziny 


15.10. 2023 r. – 28 NIEDZIELA MISYJNA

08:00 ++ Annę, Ignacego Borowskich i Piotra Hoppel, ++ z rodziny Kubisów, Samborskich,

Żóławskich, Markiewiczów i Chudzińskich

09:30  1. O Boże bł., opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia dla Waldemara i wnuka Franciszka z okazji urodzin

  2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Iwony i Krzysztofa, i dla całej rodziny, w 13 r. Sakr. Małżeństwa

11:00  1. + Marię Pawlicz w 1 r. śmierci

 2. + Hildegardę Roznerską w 24 r. śmierci

3. ++ rodziców Anastazję i Władysława, Janinę i Tadeusza, + Pawła Pestkę


PONIEDZIAŁEK  – 16   października

18:15  1. + Małgorzatę Chwiłkowską w dniu imienin

 2. ++ Mariannę i Wiktora Matuszak


WTOREK – 17  października

18:15  1. ++ Wandę, Felicję i Kazimierza Hącia, ++ Władysława i Elżbietę Sobkowiak

 2. + Jadwigę Włodarczyk – od Ewy i Mieczysława z rodziną


ŚRODA  – 18  października

18:15  1. ++ Michała i Martynę w 10 r. śmierci

2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Kaspra w 6 r. urodzin, oraz o łaski dla Sylwii i Artura w 10 r. Sakr. Małżeństwa   


CZWARTEK –  19  października

18:15  1. + Czesławę Płatek – od córki Ewy z rodziną

 2. + Tadeusza Wilka z okazji urodzin – od żony, syna i córki z rodziną


PIĄTEK – 20   października

18:15  1. ++ Irenę i Edwarda z okazji imienin, ++ z rodziny Świerkowskich

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla dzieci i ich rodzin 


SOBOTA – 21   października

18:15  1. + Stefana Sławińskiego w 20 r. śmierci

2. ++ córkę Sylwię i męża Leonarda, ++ z rodziny Szczechów, Woźniaków, Mikołajczaków, ++ Zbyszka, Władysławę i Henryka


22.10. 2023 r. – 29 NIEDZIELA

08:00 + Stefana Słomińskiego, + brata Teodora

09:30  1. ++ Władysławę i Jana Piaścik, ++ z obu stron

  2. O Boże bł. i opiekę Aniołów Stróżów dla Nikodema i Lilianę z okazji urodzin

11:00  1. + mamę Teresę w r. śmierci, ++ z rodziny Mikołaja, Arkadiusza, Konstancje, Pelagię, Stefana i  Józefa

2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  – 23   października

18:15  1. ++ Zofię i Józefa Chojan, ++ z rodziny

   2. + Tadeusza Kokos – od córki Moniki z rodziną


WTOREK – 24   października

18:15  1. + Włodzimierza Sznajder w 6 r. śmierci, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich

  2. + Walentego Piechota w 31 r. śmierci, ++ z rodz. Piechota, Koniecznych i Wrembel  


ŚRODA  – 25   października

18:15  1. + Jolantę Gieremek – od koleżanek Barbary i Felicji z rodzinami

  2. + Teresę Łuczak – od chrzestnej Krystyny Wrońskiej


CZWARTE – 26  października

18:15  1. + s. Zytę Konkol, ++ siostry ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego

  2. Intencja wolna


PIĄTEK –  27 października

18:15  1. + Janusza Świerkowskiego w 18 r. śmierci, ++ Mariannę, Kazimierza, Zenona i Jerzego

2. + ojca Tadeusza Nowickiego, ++ z rodz. Nowickich, Weissów i Pietrowiaków  


SOBOTA – 28 października

18:15 1. + mamę Lucynę, ++ dziadków Mariannę i Kazimierza Kotusów, ++ z rodziny Kotusów, Przybylaków i Brożewiczów

2.  ++ Eugeniusza w 47 r. śmierci i Leokadię Kulmińskich, Aureliusza Buczkowskiego, ++ z rodziny Rumiej, Buczkowskich, Kulmińskich i Walkowskich 


29.10. 2023 r. – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 + Barbarę Bocheńską w r. śmierci, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, Helen i Leona Markiewicz, Adama Kubisa

09:30  1. O Boże bł. i dar zdrowia dla Haliny z okazji 77 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski

 2. + Franciszka Zalewskiego w 25 r. śmierci 

11:00 1. + Jerzego Romańskiego w 6 r. śmierci

2. + Bronisławę Małyszek w r. śmierci, ++ z obu stron  


PONIEDZIAŁEK  –  30 października

18:15  1. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty

  2. + Tadeusza Wilka – od Elżbiety i Marka z dziećmi


WTOREK –  31 października  

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od syna Łukasza z rodziną

  2. ++ Krystynę i Włodzimierza Ochockich
Janinę i Edwarda Trzcińskich, ++ z rodziny Ochockich, Trzcińskich i Stasiaków. 


ŚRODA  –  01 listopada: –  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

08:00 ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, ++ Heleną i Leona Markiewiczów, ++ z rodziny Kubisów, Chudzińskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

09:30 1. ++ rodziców: Mariana i Krystynę Machaj, Mieczysława i Cecylię Czosnyka, ++ rodziców chrzestnych z obu stron, ++ sąsiadów i znajomych

  2. + Joannę Hejwosz 

13:00 1. + Kamila Chwiłkowskiego, ++ rodziny 

2. ++ z rodziny Gramsch i Bazan 

3. + Zygmunta Piechowiaka

4. ++ z rodziny Hermuła, Nowickich, Drajerczaków  

19:00  Różaniec na cmentarzu

 


CZWARTEK –  02 listopada: I Czwartek Miesiąca –  Dzień Zaduszny

10:00 1. + męża Jana Dybała

 2. Za + Zdzisława Jercha (Intencja od brata Bogusława z rodziną) 

18:15  1. ++ rodziców Bożenę i Mariana Stawskich, Stanisławę i Edmunda Koza, ++ dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych, Bolesława i Andrzeja Janke, Pawła Der, za dusze w czyśćcu cierpiące

 2. Za + Janinę Tułowiecką (Od Urszuli, Adama i Patrycji)   


PIĄTEK –  03 listopada – I Piątek Miesiąca

17:30 Spowiedź i Adoracja

18:15  1. O nawrócenie grzeszników

2. ++ Benignę i Zenona, ++ z rodz. Sydow i Kozieł  


SOBOTA – 04 listopada: I Sobota Miesiąca

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00  Chorzy

18:15  1. ++ Marię i Henryka Lisiak 

 2. ++ Zygmunta, Zofię i Kazimierza, ++ z obu stron  


05.11. 2023 r. – 31 NIEDZIELA – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

08:00  ++ Tadeusza i Marcina Pampuch

09:30  1. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Zosi w 1 r. urodzin oraz o łaski dla wszystkich wnuczek

 2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczka Juliana z okazji 4 ur., dziękując za dar życia

11:00  1. + Wacława Kurasz w 33 r. śmierci

2. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

3. + Teresę Sikora w 2 r. śmierci 


PONIEDZIAŁEK  –  06 listopada

18:15 1. + Tadeusza Kokos – od mamy i sióstr z rodzinami

 2.Intencja wolna 


WTOREK – 07 listopada

18:15  1. + Tadeusza Wilka – od rodziny Chudziaków

 2.  Intencja wolna 


ŚRODA  –  08 listopada

18:15  1. + Jolantę Gieremek – od córki Anny

   2. Intencja wolna    


CZWARTEK –  09 listopada

18:15  1. ++ Mirosława, Krzysztofa i Zenona Dąbrowskich

  2.    Intencja wolna  


PIĄTEK –  10 listopada – Obchody Dnia Niepodległości przy pomniku R. Dmowskiego

18:15 W INTENCJI  OJCZYZNY


SOBOTA – 11 listopada – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

18:15  1. ++ Kazimierza i Mariannę Wrembel, ++ dziadków z obu stron

  2.  Intencja wolna    


12. 11. 2023 r. – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 ++ rodziców, ++ z rodziny Majchrzaków i Świerkowskich, ++ Wojciecha Braciszewskiego, Franciszka Kubacha, Ewę Sobolewską, Kazimierę i Mariana Piotrów

09:30  1. + Andrzeja Cygańczyka – od żony Violetty i córek Joanny i Izabeli z rodzinami  

  2.  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Patrycji i Łukasza w 18 r. Sakr. Małżeństwo oraz o łaski dla Łukasz

11:00  1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne 

 2. + Cecylię Grzesińską w 16 r. śmierci, ++ Zdzisława, Mieczysława i Cecylię Grzesińskich


PONIEDZIAŁEK  –  13 listopada – DZIEŃ FATIMSKI

18:15  1. ++ z rodzin Zbierskich, Wójtowiczów, Garbaciaków, Guckich, Chmielewskich, Wrońskich, Kochutów, Mazurków i Kaczmarków

2. Intencja wolna    


WTOREK –  14 listopada

18:15 1.  + Renatę Ciosek

 2. + Mirosłąwę Radomską – od Zespołu „Chludowianie”   


ŚRODA  –  15 listopada

18:15 1. + Mariana Baumann w r., ++ z rodziny

2. Intencja wolna      


CZWARTEK –  16 listopada

18:15  1. + Sylwię Heblewską w 12 r. śmierci

 2.  Intencja wolna    


PIĄTEK –  17 listopada

18:15  1. ++ Czesławę i Antoniego Płatek, + Grzegorza Płatek w dniu imienin

  2.  Intencja wolna    


SOBOTA – 18 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Kingi z okazji 40 r. urodzin 

  2. + Joannę Wujkiewicz w 3 r. śmierci, ++ z rodziny Wujkiewicz, Weiss i Ruta    


19.11. 2023 r. –  33 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 ++ rodziców Adelę i Stanisława Żóławskich, Magdalenę i Henryka Kubis, ++ Adama, Piotra i Edmunda

09:30  1. ++ Stanisława, Henrykę, Janinę i Stanisława Warzybok

2. ++ rodziców Władysławę i Franciszka i + brata Jana Szewczyków 

11:00  1. ++ z rodziny Wójtowiczów, Mazurków i Garbaciaków

 2. ++ Mariannę i Wiktora Matuszak 


PONIEDZIAŁEK  –  20 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla dzieci i ich rodzin

2. + Franciszka Koziełek w 10 r. śmierci, ++ rodzeństwo


WTOREK –  21 listopada: Ofiarowanie NMP

18:15  1. + Janusza Świerkowskiego w dniu imienin, ++ Mariannę, Kazimierza, Zenona i Jerzego

2.  Intencja wolna    


ŚRODA  –  22 listopada

18:15  1. + Cecylię Czosnyka w dniu imienin, ++ Mieczysława i Alinę Czosnyka

  2.  Intencja wolna  


CZWARTEK –  23 listopada

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od Jacka z rodziną (z)

2. Intencja wolna    


PIĄTEK –  24 listopada

18:15  1. + Teresę Łuczak – od Danieli Dębińskiej z rodziną (z)

2.   Intencja wolna


SOBOTA – 25 listopada

18:15  1. ++ Adama i Ildefonsa Kryszak prosząc o życie wieczne

2. ++ Bolesława i Andrzeja Janke, ++ Stanisławę i Franciszka Bocheńskich, ++ Bożenę i Mariana Stawskich  


26. 11. 2023 r. – NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

08:00 + Stanisława w 26 r. śmierci, ++ Henrykę i Danutę Hnat, + Zdzisława w dniu imienin

09:30  1. O Boże bł., opiekę Matki Najświętszej i Anioła Stróża dla Maksymiliana w 1 r. urodzin

 2. + Urszuli Czachor w 26 r. śmierci

11:00  1. + Franciszka Antkowiaka z okazji urodzin i imienin

 2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  –  27 listopada

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  28 listopada

18:15  1. Intencja wolna  


ŚRODA –  29 listopada

18:15  1. + Marię Suszczyńską prosząc o życie wieczne

  2. + Zofię Ciechan, + z rodziny


CZWARTEK – 30 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla taty Sylwestra w dniu jego urodzin

 2.  O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty 


PIĄTEK –  01 grudnia – I Piątek

17:30 Adoracja, Spowiedź św.

18:15  1. O nawrócenie grzeszników

2. + Franciszkę Wolską w r. śmierci, + Stanisława Wolskiego   


SOBOTA – 02 grudnia – I Sobota

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00 Chorzy

18:15  1. + Elżbietę Przybylską

2. + Barbarę Bocheńską w dniu urodzin i imienin, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, Helen i Leona Markiewiczów, Adama Kubis   


03. 12. 2022 r. – I NIEDZIELA ADEWNTU

08:00 ++ Elżbietę Chudzińską w 1 r. śmierci i Kazimierza Chudzińskiego w 2 r. śmierci

09:30  1. ++ Annę, Władysława, Antoniego, Mieczysława i Ludwika Duda, ++ z rodziny

 2. + Marię Suszczyńską w r. śmierci  

11:00 1. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

2. + Katarzynę Grzesińską w 16 r. śmierci, ++ Zdzisława, Mieczysława i Cecylię Grzesińskich 


PONIEDZIAŁEK  –  04 grudnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla mamy Barbary w dniu imienin

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Barbary Kałek  


WTOREK –  05 grudnia

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od rodziny Jagiełków i Rucińskich (z)

2. Intencja wolna  


ŚRODA  –  06 grudnia-  św. Mikołaja

18:15  1. + mamę Urszulę w 11 r. śmierci

   2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Henia z okazji 6 r. urodzin 


CZWARTEK –  07 grudnia: I Czwartek Miesiąca:

18:15  1. + Stanisława Kornasia – od żony Janiny z rodziną

   2.  Intencja wolna  


PIĄTEK –  08 grudnia: Niepokalanego Poczęcia NMP

11:30 1. ++ Jana, Władysławę i Mariannę Łaszkiewicz, + Eugenię Konstańską

12:00 – 13:00 Godzina Święta – Adoracja

18:15  1. + babcię Mariannę Łakomą

 2. + Zbigniewa Wejchan w dniu urodzin  


SOBOTA – 09 grudnia

18:15  1. ++ Eleonorę, Romana, rodziców, dziadków, Adama, Bożenę, Mariana, ++ z rodz. Kubickich, Błoch, Sujak i Dziedzic

 2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Zosi w 12 r. urodzin   


10.12. 2023 r. – II NIEDZIELA ADWENTU

08:00 + Adama Kubis w 5 r. śmierci, ++ z rodziny z obu stron

09:30 1. + Mariannę Rybarczyk w 34 r. śmierci, ++ Zygmunta Rybarczyk, Halinę Seredyn, Stefanię i Jana Jercha, Martynę Kopaniarz i Michała Jankowskiego, ++ z obu stron

2.  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Zuzi z okazji 6 ur., dziękując za dar życia

11:00 1. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Mateusza w 18 r. urodzin

2. ++ rodziców Helenę i Zygmunta Lewandowskich   


PONIEDZIAŁEK  –  11 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  12 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


ŚRODA  –  13 grudnia

18:15  1. ++ Łucję i Michała Jankowskich, ++Władysławę i Władysława Szarek, ++ z rodziny

 2. Intencja wolna    


CZWARTEK –  14 grudnia

18:15  1. ++ Teofilę i Mariana Sobczak, + Janinę Paluszak, ++ z obu stron

  2.  Intencja wolna    


PIĄTEK –  15 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


SOBOTA – 16 grudnia

18:15  1. ++ Jana Tecława, Franciszka Pierzchlewicz w dniu imienin, ++ Zofię Pierzchlewicz i Anielę Kurtylewską 

 2.  + Czesławę Płatek – od Elżbiety i Marka Piechowiaków z dziećmi 


17.12. 2023 r. – III NIEDZIELA ADWENTU

08:00  + Teresę Łuczak – od siostry Iwony z rodziną 

09:30  1. ++ Władysławę i Edwarda Stasieckich, ++ siostrę Mieczysławę i Grzegorza Maciejowskiego

  2. ++ Monikę i Edwarda Stanisławskich, ++ Katarzynę, Antoniego, Jerzego i Joannę Grobelnych, ++ z rodziny 

11:00  1. + Stanisława Kaczmarek w 6 r. śmierci, ++ Franciszka, Helenę i Mieczysława Gramsach, ++ Teresę, Halinę, Wojciecha i Barbarę

  2. + Andrzeja Cygańczyka – od żony Violetty i córek Joanny i Izabeli z rodzinami  


PONIEDZIAŁEK  – 18 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  19 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


ŚRODA  –  20 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


CZWARTEK –  21 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


PIĄTEK –  22 grudnia

18:15  1. + Andrzeja Cygańczyka – od pracowników UG Suchy Las

  2.  Intencja wolna    


SOBOTA – 23 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


24.12. 2023 r. – NIEDZIELA: WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

08:00 Intencja wolna  

09:30 Intencja wolna  

11:00 1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

2.  + Katarzynę Kretowicz w 1 r. śmierci 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

22:00 PASTERKA:

1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

2. + Adama Kubis w dniu imienin, ++ z rodziny 

24:00 PASTERKA:

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym roku z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w Nowym Roku dla rodziny Chwiłkowskich

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym roku z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w Nowym Roku dla rodziny Bożeny i Roberta Świerkowskich


PONIEDZIAŁEK  –  25 grudnia : BOŻE NARODZENIE

09:30 1. ++ Zdzisława Kurczewskiego i Grzegorza Pawełczak w r. śmierci

 2. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Patryka w 14 r. urodzin  

11:00  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Ignasia w 3 r. urodzi i dla Zosi w 2 r. urodzin

2.  + Alinę Czosnyka w 4 r. śmierci  


WTOREK –  26 grudnia – ŚW. SZCZEPANA

08:00 Intencja wolna  

09:30 1. ++ Zofię i Józefa Chojan, ++ z rodz. Chojanów i Michalskich

  2.    Intencja wolna  

11:00 1. Rezerwacja

  2. ++ z rodziny Muzyków, Adamczewskich, Medolińskich, Skorwider, Lusina, Juszczak, Antkowiak i Kubiak

CHRZTY:

 


ŚRODA  –  27 grudnia

09:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Małgorzaty i Marka w 20 r. Sakr. Małżeństwa


CZWARTEK –  28 grudnia –  św. Młodzianków Męczenników

09:00  Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Nadii z okazji urodzin, oraz dla męża Zenona prosząc o dar zdrowia


PIĄTEK  –  29 grudnia

09:00  + Jana Hejwosz


SOBOTA –  30 grudnia

18:15 1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Tomasz z okazji urodzin, dziękując za otrzymane łaski

2. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Małgorzaty z okazji 60 r. urodzin

3. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty 


31 grudnia 2023 roku:  – NIEDZIELA – KONIEC ROKU 2023 !!!

08:00  Intencja wolna

09:30 1. ++ Genowefę i Mariana Rychlewskich, Marianne i Romana Spławskich, + Mirosława Chudzińskiego

 2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Sławka w r. Sakr. Małżeństwa

11:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Mirosławy i Sylwestra w 40 r. Sakr. Małżeństwa, oraz w dniu imienin Sylwestra

2. O Boże bł. o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Violetty z okazji 62 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski  


PONIEDZIAŁEK –  01 stycznia 2024 roku –  BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

09:30 1. W podziękowaniu za otrzymane łaski w minionym roku, prosząc o Boże bł. i opiekę Matki Najśw. w nowym 2024 roku dla rodziny Wejchan i Miklaszewskich

11:00 1. + Mieczysława Czosnyka w dniu imienin, ++ Cecylię i Alinę Czosnyka

  2.   

17:00


WTOREK – 02 stycznia

09:00


ŚRODA 03 stycznia

09:00


CZWARTEK –  04 stycznia

09:00


PIĄTEK –  05 stycznia

17:30 Adoracja i Sakrament Spowiedzi

18:15


SOBOTA –  06 stycznia – TRZECH KRÓLI

08:00

09:30

11:00


06.01.2024 – 8:00 – intencja rez. Dybała

07.01.2024 – 8:00 – + Stanisława Majchrzak w 11 r. śmierci

28.01.2024 – 8:00: + Stefana Mazur w 7 r. śmierci, ++ z rodz. Mazur i Ptaszyńskich

07.04.2024 – 8:00: + Wojciecha Braciszewskiego w 7 r. śmierci

 I KOMUNIA ŚWIĘTA – 12. 05 2024 r.

19.05.2024 – 8:00: + Agnieszkę Majchrzak w 8 r. śmierci

27.07.2024 – … – ŚLUB: Izabela Napierała, Adrian Zieliński

29.09.2024 – 11:00 – rezerwa. Edyta Żuk


PONIEDZIAŁEK  –  07 sierpnia

18:15  1. + Barbarę Kotońską – od chrześniaka Krzysztofa

  2. + Jerzego w r. śmierci, ++ Gertrudę i Mariana Przybylskich


WTOREK – 08 sierpnia

18:15  1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Ireny w 92 r. urodzin

 2. ++ ojca Mariana w r. śmierci i Apolonię Sulowskich

3. + Tadeusza Wilk – w 30 dni po śmierci – od rodziny i uczestników pogrzebu  


ŚRODA  –  09 sierpnia

18:15  1. ++ rodziców Zofię i Zenona Czechańskich

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla rodziny, dzieci i wnucząt, dziękując za otrzymane łaski


CZWARTEK –  10 sierpnia

18:15 1. ++ Czesławę i Kazimierza Suszczyńskich

 2. + Włodzimierza, ++ rodziców Martę i Stanisława, Marię i Juliusza, ++ z obu stron 


PIĄTEK –  11 sierpnia

18:15  1. + Czesławę Płatek – od Piotra z rodziną (z)

  2. + Teresę Łuczak – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną


SOBOTA – 12 sierpnia

18:15 1. + Stefanię Jercha w 23 r. śmierci, ++ Jana Jercha, Halinę Seredyn, Mariannę i Zygmunta Rybarczyk, Czesława Prech, Stanisławę i Alojzego Stoińskich, ++ z obu stron

2. ++ Wiktorię i Pawła Pampuch, ++ siostrę i braci, ++ z rodziny Pampuchów i Słotów   


13.08. 2023 r. – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA – Dzień Fatimski

08:00 ++ rodziców Wiktorię i Pawła Pampuch, ++ braci i siostrę

09:30 1. ++ Aleksego, Mariannę i Wincentego Kramer

 2. O Boże bł i opiekę Matki Najśw. dla Marty i Rafała w 3 r. Sakr. Małżeństwa oraz dla Anielki w 1 r. urodzin

11:00 1. O Boże bł. dla Róży Różańcowej RODZIN

2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

3. + babcię Alinę Głowacką i + dziadka Henryka Samolewskiego

CHRZEST: Anna, Alina Samolewska 


PONIEDZIAŁEK  –  14 sierpnia

18:15 1.  O Boże bł. i o opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Emilki z okazji 7 urodzin

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Marii oraz dla całej rodziny  


WTOREK –  15 sierpnia –  WNIEBOWZIĘCIE  NMP

08:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw dla Waldemara w r. przyjęcia Komunii Świętej

09:30 1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Marii w 70 r. urodzin

 2. ++ Mariannę i Franciszka Popielarczyk, Helenę i Wincentego Krauze, ++ z rodziny  

11:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Marty i Tadeusza, oraz dla córki Poli, w 8 r. Sakr. Małżeństwa

 2. + Mariana Maćkowiaka prosząc o życie wieczne (z) 


ŚRODA  –  16 sierpnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Anny i Jarosława, i dla całej rodziny, w 9 r. Sakr. Małżeństwa

  2. + Henryka Baszyńskiego  w r. śmierci   


CZWARTEK – 17 sierpnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Kornelii oraz o łaski dla całej rodziny

2. + Mirosławę Radomską  


PIĄTEK –  18 sierpnia

15:30 O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Marii i Eugeniusza w 50 r. Sakr. Małżeństwa

18:15 1. + Tadeusza Wilka – od brata Czesława z rodziną 

2. + Henryka Bednarek  


SOBOTA – 19 sierpnia

16:00 Msza Chrzcielna: Gabriel

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Ireneusza w 53 r. urodzin

 2. + Bożenę Meteniowską – od sióstr Aleksandry i Teresy (z)  


20.08. 2023 r. – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 ++ z rodziny Schneider, Piwek, Andrzejewskich i Kubiś

09:30  1. + Andrzeja Cygańczyka – od rodziny Machaj i Czosnyka

   2. + Teresę Łuczak – od siostry Grażyny z rodziną (z) 

11:00  1. + Elżbietę Chudzińską – od chrześniaka Bernarda z rodziną

  2. ++ Stefanię, Stefana i Lecha Kozłowskich, Renatę i Władysława Balik, Jadwigę i Franciszka Teska, ++ z rodziny 


PONIEDZIAŁEK  –  21 sierpnia

18:15  1. + Jolantę Gieremek – od Marii i Marka 

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Dominiki w dniu urodzin  


WTOREK –  22 sierpnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Nikoli w 11 r. urodzin 

  2. + Mirosławę Radomską – od rodz. Jabłuszewskich i Gankowskich 


ŚRODA  –  23 sierpnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Bożeny i Roberta w r. Sakr. Małżeństwa, oraz dla Karoliny z okazji urodzin

  2. ++ Cecylię i Franciszka Wower, ++ rodziców z obu stron  


CZWARTEK –  24 sierpnia

18:15  1. ++ Joannę, Danutę i Stefana Pawełczak, + Henryka Kurczewskiego

  2. + Tadeusza Kokos – w 30 dni po śmierci od rodziny i uczestników pogrzebu   


PIĄTEK –  25 sierpnia

18:15  1. + Gabrielę Bocheńską w 3 r. śmierci

  2.    + Czesławę Płatek – od syna Marka z rodziną


SOBOTA – 26 sierpnia – NMP Częstochowskiej

13:00 DOŻYNKI

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Teresy i Mirosława  w 42 r. Sakr. Małżeństwa

2. ++ Jana i Kazimierza Dachtera o życie wieczne


27.08. 2023 r. – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 + Elżbietę Chudzińską – od rodziny Kubisów i Szewczyków

09:30  1. O Boże bł., opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia dla Violetty z okazji urodzin

 2. + Zygmunta Boras w 15 r. śmierci

11:00  1. ++ Marię i Hieronima Pawlicz

2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  –  28 sierpnia

18:15  1. ++ Władysławę i Feliksa Hoppe, + Marcela Masiak

  2. + Pawła Ornocha – od pracowników przedszkola w Chludowie  


WTOREK –  29 sierpnia

18:15  1. + Przemysława Gramsch w 1 r. śmierci, ++ rodziców i dziadków

 2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Janiny Boras z okazji imienin i urodzin, dziękując za dar życia


ŚRODA  –  30 sierpnia

18:15  1. ++ Marię i Zefiryna Tefelskich, Reginę i Władysława Linkowskich

  2. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty 


CZWARTEK –  31 sierpnia

18:15  1. ++ ojca Stefana i brata Teodora Słomińskich

  2. ++ Marię, Leona, Jadwigę, Jana, Urszulę i Franciszka, ++ z obu stron


PIĄTEK –  01 września; I Piątek Miesiąca

17:30  Adoracja, Spowiedź św.

18:15  1. O nawrócenie grzeszników

2. W intencji naszej Ojczyzny, by Maryja wypraszała nam siły do trwania w prawdziwej wierze


SOBOTA – 02 września

09:30 Nabożeństwo do NSMNP

11:00 Chorzy

16:00 ŚLUB: Jagna i Miłosz  

18:15  1. ++ Mariana Łuczak w 9 r. śmierci i Teresę, + Jana Łuczaka

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Ireny i Jana w 38 r. Sakr. Małżeństwa  


03.09. 2023 r. – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 Irena M.

09:30  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dary Ducha Świętego dla Julii z okazji 17 r. urodzin

2. + Joannę Grala w r. śmierci  

11:00  1. O Boże bł. i opiekę patrona św. Floriana dla OSP w Zielonkowie z okazji 100 r. powstania jednostki

2. + Zofię Antkowiaka w 7 r. śmierci


PONIEDZIAŁEK  –  04 września

18:15  1. + Stefanię i Walentego Krysiak, ++ Władysławę, Franciszka i Jana Szewczyk

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Zenony i Marka w 40 r. Sakr. Małżeństwa


WTOREK – 05 września

18:15  1. + Tadeusza Herforda

  2. ++ Annę i Kazimierza Nowak, ++ rodziców i rodzeństwo, + Cecylię Horowską   


ŚRODA  –  06 września

18:15  1. + Mariannę Świerkowską w 19 r. śmierci, ++ Kazimierza, Janusza, Zenona i Jerzego

2. + Teresę Łuczak – od córki Agnieszki z rodziną


CZWARTEK –  07 września

18:15  1. O Boże bł., o opieką Matki Najśw. dla Małgorzaty i Piotra z okazji 44 r. Sakr. Małżeństwa, o łaski dla dzieci i wnucząt

 2. Do MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniu za otrzymane łaski, prosząc o Boże bł. dla rodziny Koza i Gonera, oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla wnucząt 


PIĄTEK –  08 września

18:15  1. Dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Najśw dla rodziny Zbierskich

2. + Ewalda w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron 


SOBOTA – 09 września

18:15  1. D. Kubacha 

2. + mamę Bożenę Gałka w 5 r. śmierci


10.09. 2023 r. – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00  ++ Elżbietę, Kazimierza, Eleonorę i Jana Chudzińskich, ++ Helenę i Leona Markiewiczów, ++ z rodz. Chudzińskich i Kubisów

09:30  1. ++ z rodziny Lerczak i Putas, ++ braci z obu stron

2.  ++ Gabrielę i Mariana Nowickich, Joannę, Wincentego i Małgorzatę Jaworskich,++ Grażynę Smolarek i Wandę Kukieła

11:00  1. + Władysława Gramsch w 4 r. śmierci, ++ Pelagię i Przemysława, ++ dziadków z obu stron

2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  –  11 września

18:15  1. + Andrzeja Stelter w 2 r. śmierci

2. + Jolantę Gieremek – od syna Marka


WTOREK –  12 września

18:15  1. ++ Kazimierza i Czesławę Suszczyńskich

 2. + Stanisława Kornasia – od szwagierki Barbary z rodziną


ŚRODA  –  13 września: Dzień Fatimski

18:15  1.  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Męskiej Róży Różańcowej

2.  O Boże bł., opiekę Matki Najśw. i Anioła Stróża dla Helenki z okazji 4 r. urodzin


CZWARTEK –  14 września

18:15  1. + Elżbietę Chudzińską – od rodziny Markiewiczów

  2. + Tadeusza Wilka – od rodziny Piechowiaków, Szeferów i Wilmanów 


PIĄTEK –  15 września

18:15 1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Tekli w dniu urodzin, o łaski dla całej rodziny

  2. + Edytę Grzeszkowiak, ++ Zofię, Wacława, Janusza Lambryczak, Agnieszkę i Edwarda Jankowskich, + Martę Fengier   


SOBOTA – 16 września

14:00 ŚLUB: Justyna i Dariusz

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla wnuczek Oliwii i Julii, oraz dla całej rodziny

 2. + Mariannę Jędrzejczak z okazji imienin i w 4 r. śmierci, ++ z rodziny Jędrzejczak 


17. 09. 2023 r. – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Józefa w 75 r. ur.

09:30  1. ++ Stanisławę i Stanisława Tyma, ++ Stanisławę i Mariana Piwek, ++ z rodziny

2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Nikoli z okazji 12 ur. 

11:00  1. ++ dziadków i rodziców chrzestnych z rodz. Ewy i Darka

2 . O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla  Franciszka z okazji urodzin, o łaski dla całej rodziny

CHRZEST: KONRAD KUBALA 


PONIEDZIAŁEK  –  18 września

18:15  1. ++ Benignę i Zenona, ++ z rodz. Sydow i Kozieł

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Moniki i dla całej rodziny  


WTOREK –  19 września

18:15  1. + Andrzeja Siekluckiego w 11 r. śmierci

 2. + Czesławę Płatek – od córki Anny z rodziną


ŚRODA  –  20 września

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Wandy i Sławomira, i dla całej rodziny, w 20 r. Sakr. Małżeństwa 

 2. + Ziemowita Kotus, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny  


CZWARTEK –  21 września

18:15  1. + Janusza Świerkowskiego z okazji urodzin

2. ++ rodziców Eugenię i Józefa, ++ z rodziny


PIĄTEK –  22 września

18:15  1. ++ Annę Grobelną, Marię i Jana Koziełków, ++ z rodziny

2. + Teresę Łuczak – od brata Jarosława z żoną


SOBOTA – 23 września

15:00 ŚLUB: Angelika i Dominik

18:15  1. ++ Jana i Kazimierza Dachtera, ++ z rodziny Smolarek i Dachtera

2. + Benignę Krajewską w 1 r. śmierci, ++ ojca Edwarda Frąckowiaka, Celestynę Krajewską, ++ z rodz. Frąckowiaków, Strzelewiczów i Kulmińskich


24.09. 2023 r. – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia w rodzinie

09:30  1. W podziękowaniu za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże bł., w kolejną rocznicę ślubu, dla Antoniny, Jerzego, córek i ich rodzin

 2. + Bożenę Klause w r. śmierci, ++ z rodz. Klause, Łabędź i Markockich  

11:00  1. ++ Walerię, Antoniego i Tadeusza Celińskich, + Mariannę Rudzińską

2.    Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

CHRZEST: Ignacy Nosal


PONIEDZIAŁEK  –  25 września

18:15  1.  ++ ojca Bronisława w 25 r. śmierci i mamę Zofię Boniaków

 2. + Władysława Lala w 15 r. śmierci, ++ z obu stron  


WTOREK –  26 września

18:15  1. + Andrzeja Kubiś w 4 r. śmierci

 2. + ojca Bronisława Klett w r. śmierci prosząc o radość życia wiecznego  


ŚRODA  –  27 września

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Moniki i Zbigniewa w r. Sakr. Małżeństwa

  2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Anieli w 2 r. urodzin   


CZWARTEK –  28 września: św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

18:15  1. + Weronikę Salamon w 8 r. śmierci, ++ z rodz. Salamon i Jarosz

  2. ++ Władysława i Elżbietę Sobkowiak, Wacława i Annę Kucharskich, Felicję i Kazimierza Hącia


PIĄTEK –  29 września

18:15  1. + syna Michała w dniu imienin, + Martynę

2. O Boże bł. i opiekę patrona św. Michała dla Michała w dniu imienin  


SOBOTA – 30 września 

16:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Zdzisławy i Henryka w 55 r. Sakr. Małżeństwa

18:15  1. ++ Mariannę i Józefa Słembarskich

  2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Wandzi z okazji 2 r. urodzin

   3. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty


01.10. 2023 r. – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00  ++ rodziców: Mariana i Krystynę Machaj, Mieczysława i Cecylię Czosnyka, ++ rodziców chrzestnych z obu stron

09:30  1. ++ z rodziny Klause, Janiak, Siweckich i Leśniczaków

2. + babcię Benignę w r. śmierci

11:00  1. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

2. + córkę Urszulę, ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych, ++ z rodz. Chudzińskich i Nowickich  


PONIEDZIAŁEK  –  02 października

18:15  1. + Bożenę Stawską w 1 r. śmierci, + Mariana Stawskiego

2. ++ Gertrudę i Mariana Przybylskich, + Jerzego 


WTOREK –  03 października

18:15  1. + Teresę Markocką w dniu imienin

  2. O Boże bł. o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Teresy Dybały w dniu imienin i urodzin  


ŚRODA  –  04 października

18:15  1. + Franciszka Koziełek w dniu urodzin i imienin 

  2. + Tadeusza Kokos – od żony Marii


CZWARTEK –  05 października I Czwartek Miesiąca

18:15  1. ++ rodziców Antoninę i Franciszka Bartkowiaków, ++ rodzeństwo

  2. + Teresę Łuczak – syna Przemysława


PIĄTEK – 06  października: I Piątek Miesiąca

17:30  Adoracja, Spowiedź św.

18:15 1. O nawrócenie grzeszników

2. ++ Marię i Krzysztofa Głuszek


SOBOTA – 07  października: I Sobota Miesiąca

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00 Chorzy

16:30 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Ireny i Piotra w 40 r. Sakr. Małżeństwa

18:15  1. + Henryka Kurczewskiego w 10 r. śmierci    

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Renaty i Józefa w 53 r. Sakr. Małżeństwa


08. 10. 2023 r. – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI

08:00 ++ z rodziny Smolarków, Nowickich, Kubiaków i Szymańskich

09:30  1. + Andrzeja Cygańczyka od Józefa Czachor z rodziną

 2. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Kacpra z okazji urodzin, o łaski dla całej rodziny  

11:00  1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw.  oraz o dar zdrowia dla Wiesława z okazji 85 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski

 2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Tomasza i Alicji z okazji ich 60 r. urodzin


PONIEDZIAŁEK  –  09   października

18:15  1. + Andrzeja Janke, ++ z rodziny Janke i Kulikowskich

  2. ++ Marię, Janinę i Teofila Michalskich, ++ z rodziny  


WTOREK – 10  października

18:15  1. + Franciszkę Wolską z okazji urodzin i imienin, + Stanisława Wolskiego

 2. + Elżbietę Chudzińską – od rodziny Kołtoniak 


ŚRODA  –  11  października

18:15  1. + siostre Janinę Paluszak, ++ Teofilę i Mariana Sobczak

   2. Za + Zdzisława Jercha w 30 dzień po śmierci (Od rodziny i uczestników pogrzebu) 


CZWARTEK – 12  października

18:15  1. ++ Anastazję i Czesława Lerczak, ++ z rodziny

 2. Intencja wolna  


PIĄTEK – 13   października: Dzień Fatimski

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wszystkich R. R. w naszej parafii

 2. ++ rodziców Teresę i Józefa Zażygalin, Krystynę i Ryszarda Kruger, ++ Romana i Zofię Frąckowiak, Janinę i Bolesława Jackowiak, Stanisławę i Jana Lembicz


SOBOTA – 14   października

16:30 O Boże bł. dla Małgorzaty i Macieja w 25 r. Sakr. Małżeństwa, oraz dla Julii w 18 r. urodzin i dla Wiktora w 24 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla syna Bartosza, dziękując za odebrane łaski

 2. ++ Krystynę i Edmunda Mieloch, ++ z rodziny 


15.10. 2023 r. – 28 NIEDZIELA MISYJNA

08:00 ++ Annę, Ignacego Borowskich i Piotra Hoppel, ++ z rodziny Kubisów, Samborskich,

Żóławskich, Markiewiczów i Chudzińskich

09:30  1. O Boże bł., opiekę Matki Najśw. i dar zdrowia dla Waldemara i wnuka Franciszka z okazji urodzin

  2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Iwony i Krzysztofa, i dla całej rodziny, w 13 r. Sakr. Małżeństwa

11:00  1. + Marię Pawlicz w 1 r. śmierci

 2. + Hildegardę Roznerską w 24 r. śmierci

3. ++ rodziców Anastazję i Władysława, Janinę i Tadeusza, + Pawła Pestkę


PONIEDZIAŁEK  – 16   października

18:15  1. + Małgorzatę Chwiłkowską w dniu imienin

 2. ++ Mariannę i Wiktora Matuszak


WTOREK – 17  października

18:15  1. ++ Wandę, Felicję i Kazimierza Hącia, ++ Władysława i Elżbietę Sobkowiak

 2. + Jadwigę Włodarczyk – od Ewy i Mieczysława z rodziną


ŚRODA  – 18  października

18:15  1. ++ Michała i Martynę w 10 r. śmierci

2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Kaspra w 6 r. urodzin, oraz o łaski dla Sylwii i Artura w 10 r. Sakr. Małżeństwa   


CZWARTEK –  19  października

18:15  1. + Czesławę Płatek – od córki Ewy z rodziną

 2. + Tadeusza Wilka z okazji urodzin – od żony, syna i córki z rodziną


PIĄTEK – 20   października

18:15  1. ++ Irenę i Edwarda z okazji imienin, ++ z rodziny Świerkowskich

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla dzieci i ich rodzin 


SOBOTA – 21   października

18:15  1. + Stefana Sławińskiego w 20 r. śmierci

2. ++ córkę Sylwię i męża Leonarda, ++ z rodziny Szczechów, Woźniaków, Mikołajczaków, ++ Zbyszka, Władysławę i Henryka


22.10. 2023 r. – 29 NIEDZIELA

08:00 + Stefana Słomińskiego, + brata Teodora

09:30  1. ++ Władysławę i Jana Piaścik, ++ z obu stron

  2. O Boże bł. i opiekę Aniołów Stróżów dla Nikodema i Lilianę z okazji urodzin

11:00  1. + mamę Teresę w r. śmierci, ++ z rodziny Mikołaja, Arkadiusza, Konstancje, Pelagię, Stefana i  Józefa

2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  – 23   października

18:15  1. ++ Zofię i Józefa Chojan, ++ z rodziny

   2. + Tadeusza Kokos – od córki Moniki z rodziną


WTOREK – 24   października

18:15  1. + Włodzimierza Sznajder w 6 r. śmierci, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich

  2. + Walentego Piechota w 31 r. śmierci, ++ z rodz. Piechota, Koniecznych i Wrembel  


ŚRODA  – 25   października

18:15  1. + Jolantę Gieremek – od koleżanek Barbary i Felicji z rodzinami

  2. + Teresę Łuczak – od chrzestnej Krystyny Wrońskiej


CZWARTE – 26  października

18:15  1. + s. Zytę Konkol, ++ siostry ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego

  2. O Boze błogosłąwieństwo i Opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Jakuba z okazji 33. rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny Pasińskich, Piaseckich, Przymusińskich, Kowalskich i Wittig


PIĄTEK –  27 października

18:15  1. + Janusza Świerkowskiego w 18 r. śmierci, ++ Mariannę, Kazimierza, Zenona i Jerzego

2. + ojca Tadeusza Nowickiego, ++ z rodz. Nowickich, Weissów i Pietrowiaków  


SOBOTA – 28 października

18:15 1. + mamę Lucynę, ++ dziadków Mariannę i Kazimierza Kotusów, ++ z rodziny Kotusów, Przybylaków i Brożewiczów

2.  ++ Eugeniusza w 47 r. śmierci i Leokadię Kulmińskich, Aureliusza Buczkowskiego, ++ z rodziny Rumiej, Buczkowskich, Kulmińskich i Walkowskich 


29.10. 2023 r. – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 + Barbarę Bocheńską w r. śmierci, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, Helen i Leona Markiewicz, Adama Kubisa

09:30  1. O Boże bł. i dar zdrowia dla Haliny z okazji 77 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski

 2. + Franciszka Zalewskiego w 25 r. śmierci 

11:00 1. + Jerzego Romańskiego w 6 r. śmierci

2. + Bronisławę Małyszek w r. śmierci, ++ z obu stron  


PONIEDZIAŁEK  –  30 października

18:15  1. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty

  2. + Tadeusza Wilka – od Elżbiety i Marka z dziećmi


WTOREK –  31 października  

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od syna Łukasza z rodziną

  2. ++ Krystynę i Włodzimierza Ochockich
Janinę i Edwarda Trzcińskich, ++ z rodziny Ochockich, Trzcińskich i Stasiaków. 


ŚRODA  –  01 listopada: –  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

08:00 ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, ++ Heleną i Leona Markiewiczów, ++ z rodziny Kubisów, Chudzińskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

09:30 1. ++ rodziców: Mariana i Krystynę Machaj, Mieczysława i Cecylię Czosnyka, ++ rodziców chrzestnych z obu stron, ++ sąsiadów i znajomych

  2. + Joannę Hejwosz 

13:00 1. + Kamila Chwiłkowskiego, ++ rodziny 

2. ++ z rodziny Gramsch i Bazan 

3. + Zygmunta Piechowiaka

4. ++ z rodziny Hermuła, Nowickich, Drajerczaków  

19:00  Różaniec na cmentarzu

 


CZWARTEK –  02 listopada: I Czwartek Miesiąca –  Dzień Zaduszny

10:00 1. + męża Jana Dybała

 2. Za + Zdzisława Jercha (Od brata Bogusława z rodziną)

18:15  1. ++ rodziców Bożenę i Mariana Stawskich, Stanisławę i Edmunda Koza, ++ dziadków z obu stron, rodziców chrzestnych, Bolesława i Andrzeja Janke, Pawła Der, za dusze w czyśćcu cierpiące

 2. Za + Janinę Tułowiecką


PIĄTEK –  03 listopada – I Piątek Miesiąca

17:30 Spowiedź i Adoracja

18:15  1. O nawrócenie grzeszników

2. ++ Benignę i Zenona, ++ z rodz. Sydow i Kozieł  


SOBOTA – 04 listopada: I Sobota Miesiąca

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00  Chorzy

18:15  1. ++ Marię i Henryka Lisiak 

 2. ++ Zygmunta, Zofię i Kazimierza, ++ z obu stron  


05.11. 2023 r. – 31 NIEDZIELA – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

08:00  ++ Tadeusza i Marcina Pampuch

09:30  1. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla Zosi w 1 r. urodzin oraz o łaski dla wszystkich wnuczek

 2.   O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczka Juliana z okazji 4 ur., dziękując za dar życia

11:00  1. + Wacława Kurasz w 33 r. śmierci

2. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

3. + Teresę Sikora w 2 r. śmierci 


PONIEDZIAŁEK  –  06 listopada

18:15 1. + Tadeusza Kokos – od mamy i sióstr z rodzinami

 2. Za + Zdzisława Jercha (Od rodziny ze Świecia i Laskowic)


WTOREK – 07 listopada

18:15  1. + Tadeusza Wilka – od rodziny Chudziaków

 2.  Intencja wolna 


ŚRODA  –  08 listopada

18:15  1. + Jolantę Gieremek – od córki Anny

   2. Za + Zdzisława Jercha (Od siostry Genowefy z mężem, Kamilii z mężem i dziećmi i Jarosława  z żoną i dziećmi)  


CZWARTEK –  09 listopada

18:15  1. ++ Mirosława, Krzysztofa i Zenona Dąbrowskich

  2.    Intencja wolna  


PIĄTEK –  10 listopada – Obchody Dnia Niepodległości przy pomniku R. Dmowskiego

18:15 W INTENCJI  OJCZYZNY


SOBOTA – 11 listopada – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

18:15  1. ++ Kazimierza i Mariannę Wrembel, ++ dziadków z obu stron

  2.  Intencja wolna    


12. 11. 2023 r. – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 ++ rodziców, ++ z rodziny Majchrzaków i Świerkowskich, ++ Wojciecha Braciszewskiego, Franciszka Kubacha, Ewę Sobolewską, Kazimierę i Mariana Piotrów

09:30  1. + Andrzeja Cygańczyka – od żony Violetty i córek Joanny i Izabeli z rodzinami  

  2.  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Patrycji i Łukasza w 18 r. Sakr. Małżeństwo oraz o łaski dla Łukasz

11:00  1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne 

 2. + Cecylię Grzesińską w 16 r. śmierci, ++ Zdzisława, Mieczysława i Cecylię Grzesińskich


PONIEDZIAŁEK  –  13 listopada – DZIEŃ FATIMSKI

18:15  1. ++ z rodzin Zbierskich, Wójtowiczów, Garbaciaków, Guckich, Chmielewskich, Wrońskich, Kochutów, Mazurków i Kaczmarków

2. Intencja wolna    


WTOREK –  14 listopada

18:15 1.  + Renatę Ciosek

 2. + Mirosłąwę Radomską – od Zespołu „Chludowianie”   


ŚRODA  –  15 listopada

18:15 1. + Mariana Baumann w r., ++ z rodziny

2. Intencja wolna      


CZWARTEK –  16 listopada

18:15  1. + Sylwię Heblewską w 12 r. śmierci

 2.  Intencja wolna    


PIĄTEK –  17 listopada

18:15  1. ++ Czesławę i Antoniego Płatek, + Grzegorza Płatek w dniu imienin

  2.  Intencja wolna    


SOBOTA – 18 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Kingi z okazji 40 r. urodzin 

  2. + Joannę Wujkiewicz w 3 r. śmierci, ++ z rodziny Wujkiewicz, Weiss i Ruta    


19.11. 2023 r. –  33 NIEDZIELA ZWYKŁA

08:00 ++ rodziców Adelę i Stanisława Żóławskich, Magdalenę i Henryka Kubis, ++ Adama, Piotra i Edmunda

09:30  1. ++ Stanisława, Henrykę, Janinę i Stanisława Warzybok

2. ++ rodziców Władysławę i Franciszka i + brata Jana Szewczyków 

11:00  1. ++ z rodziny Wójtowiczów, Mazurków i Garbaciaków

 2. ++ Mariannę i Wiktora Matuszak 


PONIEDZIAŁEK  –  20 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla dzieci i ich rodzin

2. + Franciszka Koziełek w 10 r. śmierci, ++ rodzeństwo


WTOREK –  21 listopada: Ofiarowanie NMP

18:15  1. + Janusza Świerkowskiego w dniu imienin, ++ Mariannę, Kazimierza, Zenona i Jerzego

2.  Za + Zdzisława Jercha (od siostry Emilii)


ŚRODA  –  22 listopada

18:15  1. + Cecylię Czosnyka w dniu imienin, ++ Mieczysława i Alinę Czosnyka

  2.  Intencja wolna  


CZWARTEK –  23 listopada

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od Jacka z rodziną (z)

2. Intencja wolna    


PIĄTEK –  24 listopada

18:15  1. + Teresę Łuczak – od Danieli Dębińskiej z rodziną (z)

2.   Intencja wolna


SOBOTA – 25 listopada

18:15  1. ++ Adama i Ildefonsa Kryszak prosząc o życie wieczne

2. ++ Bolesława i Andrzeja Janke, ++ Stanisławę i Franciszka Bocheńskich, ++ Bożenę i Mariana Stawskich  


26. 11. 2023 r. – NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

08:00 + Stanisława w 26 r. śmierci, ++ Henrykę i Danutę Hnat, + Zdzisława w dniu imienin

09:30  1. O Boże bł., opiekę Matki Najświętszej i Anioła Stróża dla Maksymiliana w 1 r. urodzin

 2. + Urszuli Czachor w 26 r. śmierci

11:00  1. + Franciszka Antkowiaka z okazji urodzin i imienin

 2.   Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne


PONIEDZIAŁEK  –  27 listopada

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  28 listopada

18:15  1. Intencja wolna  


ŚRODA –  29 listopada

18:15  1. + Marię Suszczyńską prosząc o życie wieczne

  2. + Zofię Ciechan, + z rodziny


CZWARTEK – 30 listopada

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla taty Sylwestra w dniu jego urodzin

 2.  O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty 


PIĄTEK –  01 grudnia – I Piątek

17:30 Adoracja, Spowiedź św.

18:15  1. O nawrócenie grzeszników

2. + Franciszkę Wolską w r. śmierci, + Stanisława Wolskiego   


SOBOTA – 02 grudnia – I Sobota

09:30 Nabożeństwo do NSNMP

11:00 Chorzy

18:15  1. + Elżbietę Przybylską

2. + Barbarę Bocheńską w dniu urodzin i imienin, ++ Elżbietę i Kazimierza Chudzińskich, Helen i Leona Markiewiczów, Adama Kubis   


03. 12. 2022 r. – I NIEDZIELA ADEWNTU

08:00 ++ Elżbietę Chudzińską w 1 r. śmierci i Kazimierza Chudzińskiego w 2 r. śmierci

09:30  1. ++ Annę, Władysława, Antoniego, Mieczysława i Ludwika Duda, ++ z rodziny

 2. + Marię Suszczyńską w r. śmierci  

11:00 1. Za naszą Ojczyznę, by Maryja, Hetmanka Narodu Polskiego, wybłagała potrzebne łaski do duchowej odbudowy Polski

2. + Katarzynę Grzesińską w 16 r. śmierci, ++ Zdzisława, Mieczysława i Cecylię Grzesińskich 


PONIEDZIAŁEK  –  04 grudnia

18:15  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla mamy Barbary w dniu imienin

2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Barbary Kałek  


WTOREK –  05 grudnia

18:15  1. + Tadeusza Kokos – od rodziny Jagiełków i Rucińskich (z)

2. Intencja wolna  


ŚRODA  –  06 grudnia-  św. Mikołaja

18:15  1. + mamę Urszulę w 11 r. śmierci

   2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Henia z okazji 6 r. urodzin 


CZWARTEK –  07 grudnia: I Czwartek Miesiąca:

18:15  1. + Stanisława Kornasia – od żony Janiny z rodziną

   2.  Intencja wolna  


PIĄTEK –  08 grudnia: Niepokalanego Poczęcia NMP

11:30 1. ++ Jana, Władysławę i Mariannę Łaszkiewicz, + Eugenię Konstańską

12:00 – 13:00 Godzina Święta – Adoracja

18:15  1. + babcię Mariannę Łakomą

 2. + Zbigniewa Wejchan w dniu urodzin  


SOBOTA – 09 grudnia

18:15  1. ++ Eleonorę, Romana, rodziców, dziadków, Adama, Bożenę, Mariana, ++ z rodz. Kubickich, Błoch, Sujak i Dziedzic

 2. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Zosi w 12 r. urodzin   


10.12. 2023 r. – II NIEDZIELA ADWENTU

08:00 + Adama Kubis w 5 r. śmierci, ++ z rodziny z obu stron

09:30 1. + Mariannę Rybarczyk w 34 r. śmierci, ++ Zygmunta Rybarczyk, Halinę Seredyn, Stefanię i Jana Jercha, Martynę Kopaniarz i Michała Jankowskiego, ++ z obu stron

2.  O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Zuzi z okazji 6 ur., dziękując za dar życia

11:00 1. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Mateusza w 18 r. urodzin

2. ++ rodziców Helenę i Zygmunta Lewandowskich   


PONIEDZIAŁEK  –  11 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  12 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


ŚRODA  –  13 grudnia

18:15  1. ++ Łucję i Michała Jankowskich, ++Władysławę i Władysława Szarek, ++ z rodziny

 2. Intencja wolna    


CZWARTEK –  14 grudnia

18:15  1. ++ Teofilę i Mariana Sobczak, + Janinę Paluszak, ++ z obu stron

  2.  Intencja wolna    


PIĄTEK –  15 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


SOBOTA – 16 grudnia

18:15  1. ++ Jana Tecława, Franciszka Pierzchlewicz w dniu imienin, ++ Zofię Pierzchlewicz i Anielę Kurtylewską 

 2.  + Czesławę Płatek – od Elżbiety i Marka Piechowiaków z dziećmi 


17.12. 2023 r. – III NIEDZIELA ADWENTU

08:00  + Teresę Łuczak – od siostry Iwony z rodziną 

09:30  1. ++ Władysławę i Edwarda Stasieckich, ++ siostrę Mieczysławę i Grzegorza Maciejowskiego

  2. ++ Monikę i Edwarda Stanisławskich, ++ Katarzynę, Antoniego, Jerzego i Joannę Grobelnych, ++ z rodziny 

11:00  1. + Stanisława Kaczmarek w 6 r. śmierci, ++ Franciszka, Helenę i Mieczysława Gramsach, ++ Teresę, Halinę, Wojciecha i Barbarę

  2. + Andrzeja Cygańczyka w pierwszą rocznicę śmierci – od żony Violetty i córek Joanny i Izabeli z rodzinami  


PONIEDZIAŁEK  – 18 grudnia

18:15  1. Intencja wolna  


WTOREK –  19 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


ŚRODA  –  20 grudnia

18:15 1. O Boże błogosłąwieństwo i dary Ducha Św. dla córki Blanki z okazji 12 urodzin i Sary z okazji 5 urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.  


CZWARTEK –  21 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


PIĄTEK –  22 grudnia

18:15  1. + Andrzeja Cygańczyka – od pracowników UG Suchy Las

  2.  Intencja wolna    


SOBOTA – 23 grudnia

18:15 1. Intencja wolna  


24.12. 2023 r. – NIEDZIELA: WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

08:00 Intencja wolna  

09:30 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB dla Joanny i Rafała w 15. rocznicę  ślubu oraz dla ich dzieci i całej rodziny

11:00 1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

2.  + Katarzynę Kretowicz w 1 r. śmierci 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

22:00 PASTERKA:

1. Za parafian żyjących o Boże bł. i za zmarłych o życie wieczne

2. + Adama Kubis w dniu imienin, ++ z rodziny 

24:00 PASTERKA:

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym roku z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w Nowym Roku dla rodziny Chwiłkowskich

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym roku z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w Nowym Roku dla rodziny Bożeny i Roberta Świerkowskich


PONIEDZIAŁEK  –  25 grudnia : BOŻE NARODZENIE

09:30 1. ++ Zdzisława Kurczewskiego i Grzegorza Pawełczak w r. śmierci

 2. O Boże bł. i dary Ducha Św. dla Patryka w 14 r. urodzin  

11:00  1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Ignasia w 3 r. urodzi i dla Zosi w 2 r. urodzin

2.  + Alinę Czosnyka w 4 r. śmierci  


WTOREK –  26 grudnia – ŚW. SZCZEPANA

08:00 Intencja wolna  

09:30 1. ++ Zofię i Józefa Chojan, ++ z rodz. Chojanów i Michalskich

  2.    Intencja wolna  

11:00 1. Rezerwacja

  2. ++ z rodziny Muzyków, Adamczewskich, Medolińskich, Skorwider, Lusina, Juszczak, Antkowiak i Kubiak

CHRZTY:

 


ŚRODA  –  27 grudnia

09:00 O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla Małgorzaty i Marka w 20 r. Sakr. Małżeństwa


CZWARTEK –  28 grudnia –  św. Młodzianków Męczenników

09:00  Boże bł. i opiekę Matki Najśw. dla wnuczki Nadii z okazji urodzin, oraz dla męża Zenona prosząc o dar zdrowia


PIĄTEK  –  29 grudnia

09:00  + Jana Hejwosz


SOBOTA –  30 grudnia

18:15 1. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Tomasz z okazji urodzin, dziękując za otrzymane łaski

2. O Boże bł., o opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Małgorzaty z okazji 60 r. urodzin

3. O beatyfikację o. Mariana Żelazka – werbisty 


31 grudnia 2023 roku:  – NIEDZIELA – KONIEC ROKU 2023 !!!

08:00  Intencja wolna

09:30 1. ++ Genowefę i Mariana Rychlewskich, Marianne i Romana Spławskich, + Mirosława Chudzińskiego

 2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Sławka w r. Sakr. Małżeństwa

11:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Najśw. oraz o dar zdrowia dla Mirosławy i Sylwestra w 40 r. Sakr. Małżeństwa, oraz w dniu imienin Sylwestra

2. O Boże bł. o opiekę Matki Najśw. i o dar zdrowia dla Violetty z okazji 62 r. urodzin, dziękując za otrzymane łaski  


PONIEDZIAŁEK –  01 stycznia 2024 roku –  BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

09:30 1. W podziękowaniu za otrzymane łaski w minionym roku, prosząc o Boże bł. i opiekę Matki Najśw. w nowym 2024 roku dla rodziny Wejchan i Miklaszewskich

11:00 1. + Mieczysława Czosnyka w dniu imienin, ++ Cecylię i Alinę Czosnyka

  2.   

17:00


WTOREK – 02 stycznia

09:00


ŚRODA 03 stycznia

09:00


CZWARTEK –  04 stycznia

09:00


PIĄTEK –  05 stycznia

17:30 Adoracja i Sakrament Spowiedzi

18:15


SOBOTA –  06 stycznia – TRZECH KRÓLI

08:00

09:30

11:00


06.01.2024 – 8:00 – intencja rez. Dybała

07.01.2024 – 8:00 – + Stanisława Majchrzak w 11 r. śmierci

28.01.2024 – 8:00: + Stefana Mazur w 7 r. śmierci, ++ z rodz. Mazur i Ptaszyńskich

07.04.2024 – 8:00: + Wojciecha Braciszewskiego w 7 r. śmierci

 I KOMUNIA ŚWIĘTA – 12. 05 2024 r.

19.05.2024 – 8:00: + Agnieszkę Majchrzak w 8 r. śmierci

27.07.2024 – … – ŚLUB: Izabela Napierała, Adrian Zieliński

29.09.2024 – 11:00 – rezerwa. Edyta Żuk

[aux_divider width=”medium” style=”circle-symbol” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ extra_classes=””