Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania to etap dojrzałości w życiu chrześcijańskim. Młodzi ludzie, już ochrzczeni, przyjmując dary Ducha Świętego, przekraczają kolejny stopień wtajemniczenia w wierze chrześcijańskiej.


Przygotowania

Nasza parafia prowadzi spotkania przygotowujące kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Przygotowanie trwa około 3 lat i obejmuje młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej.

Formacja i duszpasterstwo młodzieży opiera się na 2 filarach:

  • Katecheza i praca w grupach – raz w miesiącu dla klas 7 oraz 8.
  • Modlitwa i liturgia – pierwsze piątki miesiąca, niedziele itp. dla klas 6, 7, 8.

Dokumenty potrzebne dla kandydatów:

  • Deklaracja – wypełniają ją rodzice w przypadku, gdy kandydat/ka nie ma ukończonych 18 lat.
  • Metryka chrztu (Ad sacra) z parafii chrztu kandydata/ki
  • Zgoda swojego proboszcza w sytuacji, gdy dana osoba nie mieszka na terenie naszej parafii.

Adres e-mail do kontaktu: chludowo@archpoznan.pl
Telefon: (61) 811 65 02