Sakrament Małżeństwa

Dar sakramentu małżeństwa uświęca ludzką miłość, umacniając jedność i nierozerwalność. Stanowi nieodzowny fundament dla życia rodzinnego.

Informacje dla narzeczonych

Formalności parafialne należy załatwiać w biurze parafialnym najpóźniej na 3 – 4 miesiące przed planowaną datą ślubu. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej (nie później niż 4 miesiące).

Protokoły przed ślubne spisujemy w kancelarii parafialnej po uzgodnieniu z Duszpasterzem.

Dokumenty potrzebne do przygotowania sakramentu małżeństwa

  • Aktualny dokument tożsamości (np. dowód osobisty).
  • Świadectwo chrztu – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
  • Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
  • * Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.