I Komunia Święta

To pierwsze doświadczenie dzieci z Jezusem Eucharystycznym, poprzedzone przyjęciem pierwszego Sakramentu Pokuty, stanowi niezwykłe wydarzenie zarówno dla rodzin, jak i całej parafii. To wielkie święto, które uosabia miłość Boga do każdego człowieka.

Przez cały rok katechetyczny dzieci przygotowują się do przyjęcia sakramentu podczas lekcji religii i spotkań w kościele. W drugą niedzielę miesiąca odbywa się spotkanie formacyjne dla rodziców.


Aby dziecko mogło przyjąć Pierwszą Komunię Świętą w naszej parafii, konieczne jest zgłoszenie się do biura parafialnego z następującymi dokumentami:

  • Metryka chrztu (ad sacra) jeśli kandytat/ka był/a chrzczony w innej parafii
  • Zgoda swojego proboszcza w sytuacji gdy kandytat/ka mieszka aktualnie na terenie innej parafii
  • Formularz podpisany przez rodziców