Chrzest Święty

Pierwsza ceremonia, którą doświadczasz w Kościele katolickim, jest sakramentem chrztu. Poprzez ten akt, grzech pierworodny zostaje zrównany, a droga otwiera się do przyjęcia kolejnych łask Bożych. Z niezmierną radością i wdzięcznością wobec Boga witamy w naszej parafialnej wspólnocie nowych uczniów Chrystusa.

W celu ustaleń dotyczących chrztu prosimy kontaktować się z parafią pod numerem telefonu: (61) 811 65 02

Przygotowanie do Chrztu Świętego dzieci

Należy uczynić następujące kroki:

  • Dziecko należy zgłosić w biurze parafialnym około 14 dni przed planowaną datą chrztu.
  • Jeżeli rodzice mieszkają poza terenem naszej parafii, potrzebna jest również zgoda proboszcza miejsca zamieszkania.
  • Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament bierzmowania, jest wierzącym chrześcijaninem, czynnie uczestniczącym w życiu Kościoła. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Dla rodziców i chrzestnych jest przygotowana katecheza poprzedzająca sakrament (dzień przed chrztem)
  • Wymagane dokumenty:
    formularz zgłoszenia chrztu podpisany przez rodziców
    akt urodzenia dziecka