Pogrzeb


Ceremonia pogrzebowa obejmuje dwie części: liturgię mszalną w kościele oraz obrzędy na cmentarzu. Oprócz modlitw Kościoła w intencji zmarłego, wspieramy również modlitewnie rodzinę, która przeżywa żałobę.

Pogrzeby zgłaszamy w biurze parafialnym, a poza godzinami jej urzędowania proszę o kontakt telefoniczny, pod nr. telefonu: (61) 811 65 02.


Niezbędne dokumenty

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zgoda proboszcza w sytuacji, gdy zmarły mieszkał na terenie innej parafii