Odwiedziny chorych

„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie…” ~ Jezus (Mt 25,36)

Jako duszpasterze pragniemy wspierać osoby chore, cierpiące i starsze w naszej posłudze kapłańskiej. Sakrament chorych jest dostępny w kościele po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, jak również w domu pacjenta.

Duszpasterze odwiedzają chorych i starszych w domach z comiesięczną posługą. Każdego miesiąca (pierwszą sobotę miesiąca) chorzy mogą skorzystać z sakramentu pokuty, przyjąć Komunię Świętą, a w razie potrzeby przyjąć sakrament namaszczenia. Chorych można zgłaszać telefonicznie lub osobiście w kościele lub biurze parafialnym.